tiistai 24. huhtikuuta 2007

Vastaus tuli ....


Valitettavasti saimme kielteisen rahoituspäätöksen Opetushallitukselta NettiOpen -ideoita verkko-opetukseen koulutuksen järjestämiseen. Oli muita hakijoita jotka täyttivät hakukriteerit paremmin kuin me.
Tästä takaiskusta on syytä toipua nopeasti, sillä suunnitelma b on jo valmiina. Siitä tuonnempana sitten enemmän. Mutta sen verran voin jo nyt paljastaa, että se liittyy Moodle-koulutukseen...

Menossa parhaillaan- toukokuu

Opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvä kysely löytyy osoitteessa http://www.innofocus.fi/lukk/
Tarkoitus olisi, että kaikki opettajat Länsi-Uudellamaalla peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vastaisivat tähän kyselyyn.
Laitoin sähköpostilla ohjeistuksen kyselyyn kirjautumisesta 30.4., LUAKYn henkilöstön ohjeistin suoraan ja kaikki muut ovat saaneet/ saamassa ohjeet sivistysjohtajien kautta. Vastausaikaa oli aluksi viikot 18-20, mutta käytännön syistä vastausaikaa on jatkettu toukokuun loppuun asti.
Käykäähän innokaasti vastaamassa - vain sillä tavoin tiedämme missä mennään ja voimme suunnitella jotain tarpeellista toimintaa.
Jos et ole saanut kyselyyn kirjautumisessa tarvittavia tunnuksia -ota yhteyttä minuun ja asia järjestyy tuota pikaa. Vastauksianne odotellen...

Verkostoiltapäivä 25.4.2007

Kokoonnuimme Lohjalle kuuntelemaan Opinlakeus -verkoston Esa Vuorenmaan ja ISO -verkoston Leena Suonion esitelmiä omien verkostojensa toiminnasta. Erityisen lämpimät kiitokset Esalle ja Leenalle innostavista esityksistä!
Yleisönä oli Länsi-Uudenmaan 2. asteen oppilaitosten rehtoreita, opinto-ohjaajia ja opettajia sekä sivistystoimenjohtajia. Keskustelu kävi vilkkaana ja uskoakseni saimme paljon tietoa ja vinkkejä siitä, mitä meidän kannattaisi ryhtyä tekemään.
Itseäni jäi ehkä eniten kiehtomaan jäsenyys ISO-verstaassa. Tässä meillä olisi tuhannen taalan paikka a) verkostoitua keskenämme b) verkostoitua muuallekin Suomeen. Tähän asiaan ja mahdollisuuteen varmasti palataan vielä.
Jospa seuraava visio olisi totta jo ensi lukuvuotena: Liitymme ISO-verstaaseen ja saamme sieltä yli 170 valmista Moodle-kurssipohjaa käyttöömme. Opettajia koulutetaan Moodlen käyttöön ja verkko-opetukseen yleisemminkin ja saamme sovittua keskenämme pelisäännöt siitä toiminnasta miten verkkokursseja voidaan oman verkoston sisällä tarjota toisellemme. Kyllä me tähän pystymme - jos muualla maassa kymmenet oppilaitokset ovat voineet sopia pelisääntönsä niin eiköhän se meiltäkin onnistu. Laitan tämän asian heti vireille..jos muita samalla tavalla ajattelevia löytyy, niin ilmoittautukaapa kommentoimalla tähän viestiin.

Haluan vielä tuoda esille kiitollisuuteni siitä, että teitä oli niin paljon Lohjalla tässä tilaisuudessa. Tämä on minulle se viesti että kannattaa yrittää -tiedän tällaisesta vastaanotosta että asia kiinnostaa teitä yhtä paljon kuin minuakin. Kiitos teille kaikille innostuneista kysymyksistä ja positiivisen ilmapiirin luomisesta. Jaksetaan vielä pätkä tätä kevättä, ja sitten kesälaitumille uusia ideoita hautomaan...

Nimi hukassa -olisiko ideoita?

Keitä me olemme -mikä olisi meille hyvä nimi? Keksi Länsi-Uudenmaan toisen asteen oppilaitosverkostolle sopiva nimi. Laita ehdotuksesi joko suoraan sähköpostilla projektikoordinaattorille tai kommentoi suoraan tähän postiin. Huomaa viestin alalaidassa oleva kommenttia -kohta - mene siitä sisään klikkaamalla ja pääset kirjoittelemaan ehdotuksesi (muista mainita myös oma nimesi). Parhaimman nimen keksineelle tiedossa ainakin runsaasti mainetta ja kunniaa.

Yhteinen verkko-oppimisalusta?

Tällä hetkellä oppilaitoksissa on käytössä aika monta erilaista oppimisalustaa - on Pedanet, Opit, Moodle ja WebCT. Selvää on, että kaikki pitävät omaansa muita parempana, tai ainakin ovat tottuneet siihen. Jotta saisimme toimivan verkko-opetusyhteistyön aikaiseksi, olisi järkevintä käyttää samaa oppimisalustaa. Tämä tuo synergiaetuja, mm. ylläpidon , opettajien koulutuksen sekä oppilaiden näkökulmasta. Todennäköisesti otamme yhteiseksi toimintakentäksi Moodle-oppimisympäristön. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki se työ mikä on tehty muille oppimisalustoille katoaisi. Yhteistoiminta on kuitenkin keskitettävä johonkin hallittuun kokonaisuuteen. LUAKY siirtyi vuoden 2006 lopulla Moodleen, ja sen käyttöön liittyvä henkilöstökoulutus on parhaillaan menossa.

NettiOpen- ideoita verkko-opetukseen

Haimme Opetushallitukselta rahoitusta toteuttaaksemme 2. asteen opettajille verkko-opetukseen liittyvää koulutusta. NettiOpen- ideoita verkko-opetukseen - koulutus on tarkoitus toteuttaa neljälle ryhmälle syksyn 07 -syksyn -08 aikana. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen ja lukioiden opettajat. Koulutuksessa käydään läpi verkko-oppimisalustan käyttöä (Moodle), verkko-opetuksen pedagogiikkaa, ja toteutetaan ohjatusti jokin oma verkko-opetukseen liittyvä kokonaisuus - vaikkapa kokonainen verkkokurssi.
Rahoitushakemuksia käsitellään parhaillaan, ja Opetushallituksenv irkamies lupaili päätöstä hakemukselle viikolla 19. Joten seurataan tilannetta...

maanantai 23. huhtikuuta 2007

Opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikkataitojen kehittäminen

Jotta onnistuisimme verkko-opetuksen tarjonnan kehittämisessä, on opettajien saatava lisää koulutusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä opetuksessa yleisemminkin. Mistä lisäkoulutuksesta tarkalleen ottaen on puute -se selvitetään opetushenkilöstölle suunnatulla tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kyselyllä, johon koko alueen opetushenkilöstön on tarkoitus vastata toukokuussa -07. Kysely kattaa peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset alueella -myös ruotsinkieliset. Kysely on valmisteltu alueen sivistysjohtajien tuella, ja sen pohjalta on tarkoitus kartoittaa opetushenkilöstön valmiuksia, innostuneisuutta ja mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikan välineitä/ohjelmistoja opetustyönsä tukena. Samalla on tarkoitus tuottaa tietoa kuntien sivistystoimelle sekä henkilöstön, palvelujen että laitteiden kehittämistarpeista. Lisäksi vastausten perusteella suunnitellaan opetustoimen henkilöstökoulutusta ja oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia.
Kyselyyn toteuttamisajankohta on viikoilla 18 -20. Kirjautumisohjeet kyselyyn tarkemmin tässä blogissa tuonnempana.

Opintotarjonnan lisääminen/ Kaksoistutkinnot

Kaksoistutkintoja( yo + ammatillinen) on tähän mennessä suoritettu oikeastaan vain Lohjalla. Opetusjärjestelyt ovat olleet aika kimurantit, joka lienee osasyy siihen ettei kaksoistutkintojen määrä ole ollut tilastojen valossa kovin suuri. Päätimme laittaa opetusjärjestelyt uusiksi -ja saimme oppilaitosten välisenä yhteistyönä luotua mallin, johon uskomme nyt vahvasti.

Pääperiaate kaksoistutkintojen tarjonnassa on se, että ne ammattiin opiskelevat jotka haluavat myös yo-lakin, opiskelevat kieliä ja matematiikkaa Lohjan Yhteislyseon lukiolla perjantaisin. Siis vain perjantaisin -mutta kolmen vuoden ajan. Tämä joustavoittaa kovasti opetusjärjestelyjä myös ammatillisella puolella, ja poistaa kokonaan kesken päivän oppilaitoksesta toiseen siirtymisen ongelman.
Laadimme tämän mallin viiden oppilaitoksen yhteistyönä. Opetuksen lukiolla järjestää luonnollisesti Lohjan Yhteislyseon lukio itse, oppilaat tulevat Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksesta (Lohja), Lönnrot Opistosta ( Sammatti), Kisakallion Urheiluopistosta (Lohja) sekä Kanneljärven Opistosta (Lohja). Uskomme, että näistä neljästä ammatillisesta oppilaitoksesta saamme kerättyä yhteensä ryhmällisen opiskelijoita, joita opetetaan lukiolla omana ryhmänään.
Hakeutuminen kaksoistutkintoa suorittamaan tapahtuu kesäkuussa, jolloin yli 7,2 keskiarvolla oppilaitoksiin valituksi tulleet saavat hakulomakkeen valintakirjeen mukana.

Opintotarjonnan lisääminen / Lohjan Aikuislukion opintotarjonta

Tavoitteeksi asettiin, että Länsi-Uudenmaan 2. asteen oppilaitokset tekevät yhteistyötä opintojen tarjonnan suhteen niin, että opiskelijat voivat sujuvasti valita opintoja toisesta oppilaitoksesta, mm. verkko-opetusta tai yhteistoiminta-aikoja hyödyntämällä. Tavoitteena oli luoda malleja myös kaksoistutkinojen suoritusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Heti aluksi selvisi tällainen aika vähän käytetty mahdollisuus: opintojen tarjontaa on mahdollista lisätä kaikissa alueen oppilaitoksissa esim. tarjoamalla alueen opiskelijoille valinnaisopintoja Lohjan Aikuislukion verkkokurssi -tarjonnasta. Linkki Lohjan Aikuislukion sivuille löytyy tästä: Aikuislukio
Sieltä kurssivalikoimasta löytyy paljon valittavaa -eikä maksa mitään toisen asteen opiskelijoille . Kannattaa siis ottaa yhteyttä Aikuislukioon, ja kysyä lisää.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Laadimme tavoitteet vuodelle 2007 . Lyhyesti ne ovat seuraavat:
1) Opintotarjonnan lisääminen, kaksoistutkintojen ( yo + ammatillinen) suoritusmahdollisuuksien lisääminen
2) Opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikkataitojen kehittäminen
3) Yhteisen sähköisen oppimisalustan käyttöönotto alueen 2. asteen oppilaitoksissa
4) Verkko-opetuksen pelisääntöjen laatiminen
5) Verkkopalvelun kehittäminen; mm. www-sivut tai blogi

Seuraavaksi vähän täydennetään näitä kohtia... ks. yllä

Raportti alkukartoituksesta - lyhyt oppimäärä

Tehdyn selvityksen mukaan, kaikki alueen oppilaitokset ovat myötämielisiä yhteistyölle. Jokaisella on omia ideoita ja tarpeita joissa yhteistyön voimaa voisi hyödyntää. Tähän mennessä yhteistyötä oppilaitosten välillä ei juurikaan ole ollut -muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Mutta kuten mainittua - tahtoa on, jos keinoja vain löytyy. Ja keinojahan löytyy. Jos oppilaiden kulku oppilaitoksesta toiseen on ongelma -kuten se niin monelle onkin, voidaan oppia jakaa uusien tekniikoiden avulla. Tärkeänä tulevaisuuden kehityskohteena onkin verkko-opetuksen lisääminen alueella. Opettajien osaamista tällä saralla on lisättävä huomattavassa määrin. On myös kehitettävä yhteiset pelisäännöt verkko-opetuksen eri osa-alueisiin liittyen. Tällaisia ovat mm. korvaukset kurssin tuottamisesta, opetuskustannusten jakaminen oppilaitosten kesken ja tekijänoikeudelliset asiat. Lisäksi yhteisen verkko-oppimisalustan käyttöönottoon liittyvät seikat, kuten opetushenkilöstön koulutus- on ratkaistava. Mutta eipä hätää -vaikka muutos vie aina aikansa, vuodessa ennätämme jo pitkälle tälläkin saralla.

Vähän taustaa tälle projektille

Hiiden alueen kunnat (Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula Siuntio ja Vihti) ovat laatineet suunnitelman seudullisen yhteistyön lisäämiseksi mm. 2. asteen koulutuksen saralla toimintakaudella 2006-2013.
1.9.2006 palkattiin projektikoordinaattori tätä yhteistyötä edistämään. Aluksi projektikoordinaattorin tehtävänä oli kartoittaa alueen 2. asteen oppilaitosten tahtotilaa, valmiuksia ja tarpeita yhteistyön suhteen. Mukaan selvitykseen otettiin myös Raaseporin aluella (Karjaalla ja Hangossa) toimivat 2. asteen suomenkieleiset oppilaitokset. Tämä selvitystyö tehtiin syyskuu 06 - tammikuu 07 välisenä aikana. Selvitystyöstä on ilmestynyt raportti, joka on jaettu kaikille selvitystyössä mukana olleille.