maanantai 23. huhtikuuta 2012

Terveisiä ITK-konferenssista!

Konferenssin teemana oli Januksenkasvoinen tietotekniikka; onko digitaalinen media meille uhka vai mahdollisuus? Erilaisten esitysten ja näyttelyiden tietotulvan keskeltä poimin muutamia ajatuksia ja linkkejä tähän blogiin.

Konneveden lukion hanke oppimispeleistä ja virtuaalimaailmoista kuulosti erityisen kiinnostavalta. Hankkeen sivulta löytyy linkkejä eri peleihin ym. Pelit on luokiteltu eri aineisiin, kouluasteisiin ja lisäsymbolit kertovat sopiiko esim. peli kosketusnäytölle. Kaikki pelit on käyty läpi opetussuunnitelma mielessä pitäen.

Konneveden lukiolla on myös oma saari Second Lifessa, josta löytyy Löytöretkipuisto. Sinne on kerätty mielenkiintoisia linkkejä opettajille. Second Lifea on hyödynnetty esimerkiksi lukion englannin kursseilla siten, että toisen vuoden opiskelijat ovat kirjoittaneet näytelmän ykkösille, jotka sitten ovat näytelleet sen SL:ssa. Näin on saatu myös ujoimmat opiskelijat ilmaisemaan itseään englanniksi. Konneveden lukion sivuilta löytyy paljon lisää linkkejä Second Lifen hyödyntämiseen. Näistä yksi mainio paikka, jossa voi harjoitella keskustelua eri kielillä, on Virtlantis.

Hämeen ammattikorkeakoululla on SL:ssä projekti 4GoodLife, jossa on mahdollisuus tavata esim. psykologia tai terveydenhoitajaa. Lisäksi siellä järjestetään erilaisia hyvinvointiin tähtääviä tapahtumia.

Avoimista oppimisratkaisuista keskusteltiin paljon. Keskustelusta poimittua: "Avaamalla omaa ajatusmaailmaa jokaisen ei tarvitsisi tehdä asioita omissa nurkissaan" ja "Avoimuus laadun takeena - kun jaat, saat palautetta". Toivottiin myös, että erilaisten hankkeiden ja projektien tuotokset olisivat helpommin saatavilla ja löydettävissä, jotta niistä oikeasti olisi hyötyä laajemmalle joukolle. Myös kansainvälisiä verkkomateriaaleja kannattaisi hyödyntää. USA:ssa on parhaillaan käynnissä hanke, jossa rakennetaan oppimateriaalia CC-lisenssillä verkkoon.

Avoimuuteen liittyy läheisesti tekijänoikeudet, joista kuultiin asiantuntija Tarmo Toikkasta. Hänen blogiinsa kannattaa tutustua tarkemmin - sieltä löytyy mm. selkeitä vastauksia "viikon pulmiin" koskien tekijänoikeuskysymyksiä.

Kävin kuuntelemassa myös innostuneen esityksen MinecraftEdu-sovelluksesta. Peliä on käytetty eri oppiaineissa ja sillä on saatu hyviä tuloksia erityisesti yhteistyötaitojen kehittämisessä. Pelin etuna pidetään sitä, että Minecraft on jo entuudestaan nuorille tuttu ja suosittu peli ja peliä kehittämässä on alan ammattilaisia. Toisaalta pelilisenssistä täytyy sitten myös maksaa. 

Konferenssin päätteeksi professori Frans Mäyrä luennoi aiheesta "pelillisen viestinnän riemu ja riesa". Melkeinpä kehottaisin katsomaan luentoa ITK:n nettisivuilta.  Kyseisestä luennosta jäi päällimmäisenä mieleen pelillisen viestinnän laajat/laajenevat mahdollisuudet sekä toisaalta se, että media/peli/informaatiolukutaito ja elämänhallintataidot ovat yksi kokonaisuus. Tärkeää on, että me luomme säännöt peleille/virtuaalimaailmalle, eikä niin, että pelit/virtuaalimaailma kuljettaa meitä.

Mirva

sunnuntai 8. huhtikuuta 2012

Aluekokous 30.4.12

Aluekokouksessa kuultiin eteläisen Suomen ISOverstaan jäsenkoulujen uutiset.
Lisäksi tutustuttiin Timo Lemmetyn opastuksella uusiin työvälineisiin ISOarkisto2 ja Virtuaaliope2.
Leena Suonio siirtyy pois ISOverstaan koordinaattorin tehtävistä. Uudeksi koordinaattoriksi on valittu Aune Kariluoto.
Kiitos Leenalle kaikista yhteistyövuosista!

Leena ja Timo esittelevät ISOverstaan palveluja

Mirva ja japanin kielen kurssit