keskiviikko 29. elokuuta 2007

Nyt alkaa tapahtua!

Eilen 28.8. oli tärkeä alueen sivistysjohtajien kokous, jossa linjattiin merkittäviä asioita 2. asteen yhteistyön osalta. Toiminta käynnistetään uudella fiilingillä heti tänä syksynä, ja erityisesti verkko-opetuksen kehittäminen alueella on tärkeässä roolissa. Tästä lisää seuraavissa viesteissä.

ISO-verstaaseen!

2. asteen yhteistyötä Länsi-Uudellamaalla kehitetään erityisesti verkko-opiskelun kautta. Alueen kunnat liittyvät vuoden 2008 alusta ISO-verstaaseen, joka on Itä-Suomessa toimivan ISO-verkoston luoma yhteistyömuoto. Tähän liityttäessä saamme käyttöömme nyt aluksi 210 valmista Moodleen tehtyä verkkokurssipohjaa, ja määrä kasvaa joka vuosi. Kurssit ovat enimmäkseen suunniteltuja lukioiden käyttöön ja opetussuunnitelmien tueksi, mutta löytyy joukosta 30 ammatilliseen koulutukseenkin sopivaa kurssia. Yksittäinen opettaja saa kurssipohjan käyttöönsä ja voi vapaasti muokata sitä jos tarvetta on. Kursseissa on valmiina tehtäviä, äänitiedostoja, videonpätkää jne. Opettaja tarvitsee Moodle-peruskäyttötaidot, ja tähänhän me järjestämme talven aikana koulutusta. Kierrän syksyn aikana oppilaitokset ja esittelen tätä koulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Opekon kanssa.

Työryhmä verkostoa kehittämään

Alueen oppilaitoksista kootaan työryhmä kehittämään yhteistyötä ja jalkauttamaan toimintaa kukin omilla tahoillaan. Työryhmään voi kuulua esim. koulun rehtori, apulaisrehtori tai joku muu oppilaitoksen itsensä valitsema edustaja. Tärkeää on, että henkilö on kiinnostunut verkostotoiminnasta ja yhteistyön kehittämisestä. Tähän työryhmäasiaan palataan lähiaikoina pidettävässä kokouksessa, johon alueen rehtorit kutsutaan mukaan.

Yhteinen oppimisalusta -MOODLE

Verkosto tarjoaa verkko-opintoja MOODLE-oppimisalustan kautta. Opettajille järjestetään koulutusta MOODLEn käyttöön ja verkko-opetuksen pedagogiikkaan liittyen. Yhteinen oppimisalusta on tärkeä asia - se helpottaa opintotarjonnan hallinnointia ja täsmentää toimintaa ja täydennyskoulutusta. Oppilaitosten omassa käytössä olevat Combot , Pedanetit ja WebCT -alustat pysyvät nykyisessä käytössä, mutta tämä uusi toiminta tapahtuu Moodlessa. LUKU-verkoston Moodle- julkaistaan vuoden 2008 alussa.

Meistä tulee LUKU-verkosto!

Yhteistyöverkostomme tarvitsee ytimekkään nimen, ja eri vaihtoehtojen joukosta päädyimme suomenkieliseen ja napakkaan LUKU-verkosto nimeen. Lyhenne tulee sanoista Länsi-Uudenmaan kuntien 2. asteen oppilaitosten verkosto. Tämä on käyttökelpoinen nimi - verkostolle rakennetaan omat web-sivut tämän talven aikana. Niiltä sivuilta tulee löytymään esim. yhteinen opintotarjotin LUKU-lista, ja infosivut -joita voisi kutsua vaikka LUKU-lampuksi tai LUKU-vinkiksi. Nimi taipuu moneen, ja uskoisin sen olevan helppo muistaa. Verkostolla täytyy olla nimi jotta asioiminen median ja opiskelijoiden suuntaan napakoituu.