keskiviikko 10. joulukuuta 2008

Vain muutos on pysyvää..

1. Aavista muutos – katso ympärillesi

2. Myönnä muutos – näe mitä on tapahtumassa

3. Hyväksy muutos – unohda epäröinti ja epäilykset

4. Iloitse muutoksesta – nauti seikkailusta jossa olet mukana

5. Jaa muutosta – tee yhteistyötä muiden kanssa, ja ole muille muutoksen airut

maanantai 8. joulukuuta 2008

Joko teillä on Live@edu?

LUKK:lla kohta on . Parhaillaan koulutetaan 2000 opiskelijaamme Live @ edu -palvelun käyttöön. Tämä palvelu on Vanhasen Matin "Amerikantuliainen" , joka annetaan Suomen koulujen käyttöön. Palvelun myötä opiskelijat saavat oppilaitoksen tyylin mukaisen sähköpostiosoitteen, tallennustilaa, blogipalvelun ja messengerin. Osa näistä palveluista on tietenkin nuorille jo tuttuja entuudestaan, mutta sepä ei lainkaan haittaa menoa. Palvelua jakaa Suomen Microsoft, josta myös saatiin kouluttajat opiskelijoillemme.
Jos haluat , voit tutusta ohjelmaan osoitteessa: http://get.liveatedu.com/Education/Connect/
Toki palvelusta ollaan montaa mieltä, olisihan se kumma jos kaikki olisivat siihen tyytyväisiä tai eivät epäilisi lainkaan systeemin järkevyyttä. Suomessa kun nykyään saa/osataan puhua ja arvioida näitä palveluja aika ammattitaitoisestikin. Suurimpana etuna tässä palvelussa on se, että koulun sähköpostijärjestelmä on tällä tavoin helppo hankkia- ilman sen suurempia kustannuksia. Jos koulu nimittäin haluaa päästä eroon palvelun kaupallisesta annista (lue: mainokset) joutuu siitä maksamaan pienen nimellisen summan. Muutoin kustannuksia ei tule itse ohjelmasta. Koululla toki pitää olla joku henkilö, joka ylläpitää näitä oppilastilejä, mutta sellaistahan se on- kyllä palvelu aina jotain maksaa. Tosin, monipuoliset opiskelijapalvelut ovat kuitenkin melkoinen kilpailuvaltti oppilaitoksille.

tiistai 18. marraskuuta 2008

Biotekniikkaa lukiolaisille

Taas kerran saimme yhteisvoimin vietyä biotekniikan työkurssin läpi. Tämä kurssi on tarjolla Lohjan Yhteislyseon opiskelijoille biologian syventävänä kurssina. Kurssi suoritetaan Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksen biolaboratoriossa. Olemme jakaneet lukion biologian opettajan kanssa yhden opintoviikon tunnit puoliksi, ja näin saaneet molemmat lisää - win-win -tilanne siis. Kurssi on ollut aika suosittu - opiskelijamäärä vaihtelee 8-16 välillä ja sisältönä ovat olleet lukion kursseistakin tutut DNA, entsyymit ja bakteerit. Ammattioppilaitoksen opetuslaboratorion hyvät laitteet ovat olleet käytössä ja näin lukiokin on voinut toteuttaa sellaisia töitä jotka muutoin eivät olisi olleet mahdollisia. Tutkimuksen mukaan tätä yhteistyömuotoa - lukiolaiset valitsevat kurssin ammattioppilaitoksesta- käytetään Suomessa todella vähän. Opetusjärjestelyiden peruslähtökohtana on yhteistoiminta-aika, jonka molemmat oppilaitokset varaavat tähän tarkoitukseen. Edes lukion 75 minuutin oppitunnin pituus ei ole esteenä tähän. Luonnollisesti tietenkin oppilaitosten välinen etäisyys ei saisi olla kovin suuri - meilläkin noin 2 km vielä on ihan niissä rajoissa jolloin siirtyminen toiseen oppilaitoksenn onnistuu välitunnilla. Opiskelijoiden ennakkoluulottomuus ja kiinnostus aiheeseen on näistä kaikista reunaehdoista kuitenkin ratkaisevin. Opettajien ideoima kurssi sai myös rehtorit lämpenemään heti alkumetreillä vuonna 2000 tähän asiaan. Hyvää yhteistyötä on ilo jatkaa!

torstai 6. marraskuuta 2008

Lukiolaiset amiksessa


Meillä LUKK:n laboranttilinjalla on ollut vuosia erilaisia yhteistyömuotoja alueen lukioiden kanssa. Olemme lukuvuodesta 2000-2001 saakka järjestäneet lukiolaisille soveltavia kursseja sekä kemiassa että biologiassa yhteistyössä Lohjan yhteislyseon lukion kanssa. Näillä kursseilla on ollut tähän mennessä jo satoja opiskelijoita, ja tulee olemaan jatkossakin, mikäli se meistä riippuu.

Säännöllisesti meillä on ollut myös muita vierailevia ryhmiä, joko omasta oppilaitoksestamme tai sitten muista lukioista. Niin oli tälläkin viikolla, kun Vihdin lukion kemian työkurssin -ryhmä vieraili meillä ja tutustui laboranttilinjan opiskeluun. Vierailijoille oli järjettty pientä puuhaa, mm. maitohappopitoisuuden määritystä viilistä tai jogurtista ja pH-mittauksia. Päivän aikana he saivat myös tutustua laboranttiopiskelijoiden tekemiin töihin, joita olikin menossa kaikennäköistä päivän mittaan. Toivon ja uskon että tästä vierailusta oli lukiolaisille hyötyä - on hyvä jos nuoret pääsevät näkemään monipuolisesti ja konkreettisesti mitä ammattiin opiskelu on ja kuulemaan mitä eri vaihtoehtoja heillä on myös lukion jälkeen. Jokaisen kun on kuitenkin löydettävä se paikkansa auringossa, tai ainakin saatava leipää pöytään.
Kuvassa Aleksi Haapa-aho, Erik Airas ja Oskari Nykänen mittaamassa viilinäytteen maitohappopitoisuutta

sunnuntai 26. lokakuuta 2008

Blogi on hot!

Kuten viimeksi eduskuntavaalien alla, niin nytkin on blogistaniasta tullut suosittu paikka. Ehdokkaat esiintyvät blogeissaan parastaan ladaten ja meillä muilla riittää päänvaivaa erottaa kuka on se paras tyyppi. Blogien tekeminen vaalien alla on taas ryöpsahtänyt ennätysvauhtiin, mikä ei sinänsä ole ihme. Saahan siinä helposti ilmaisen mainostilan Internetissä, jossa suurin osa ihmisistä kuitenkin on kuin kotonaan ja itse blogin tekeminenkään ei vaadi yhtään mitään sen kummallisempia teknisiä taitoja. Siihen pystyy kuka vaan. Toinen asia on sitten se, kuka pystyy pitämään lupauksensa vaalien jälkeen ja ajamaan sinnikkäästi valitsemaansa linjaa.
Voit ihmetellä tätä blogi-innostusta vaikkapa seuraavalta listalta
http://www.ehdokas.fi/blogit.html

torstai 9. lokakuuta 2008

Pedagogiikka haltuun -siinäkö kaikki?

CICEROn johtaja Professori Kristiina Kumpulainen esitteli TIEKEn seminaarissa raporttia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessa ja opiskelussa. Hän kiteytti raportin antia mm. seuraavasti: " Tietoa on niin paljon, että sen välittäminen kaikille samanlaisena on mahdotonta. Oppiminen on muuttunut - mutta onko opetus muuttunut? "
Raportissa todetaan mm. seuraavaa:
"Yhä useammalla opettajalla on mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessaan. Vaikka koulujen ja kuntien varustetasoissa on edelleen suuria eroja, alkavat opettajien tekniset taidot ja edellytykset teknologian päivittäiseen hyödyntämiseen olla kunnossa. Laajojen OPE.fi-koulutusten avulla opettajien osaaminen on saatu tasolle, joka antaa hyvät edellytykset teknologian käytölle. Kouluilla on siitä huolimatta haasteita – teknologian käyttö oppimisen välineenä ei ole lisääntynyt.
Teknologian käytön ongelmia ei ole teknologiassa tai käyttäjien teknisessä käyttötaidossa. Suurimmat ongelmat löytyvät koulukulttuurin ja pedagogiikan vähäisestä muutoksesta, sekä siitä, että opettajilla ei ole riittäviä pedagogisia malleja teknologian siirtämiseksi omaan opetukseen."
Lue lisää CICEROn raportista.....

Terveisiä seminaarista!

Kävin TIEKEn Vaikuta ja vaikutu - seminaarissa Dipolissa. Mielenkiintoisia tulevaisuuden kouluun, opiskeluun ja opettajuuteen liiittyviä puheenvuoroja riitti, ja niistä jää varmaan pohdittavaa pitkäksi aikaa. Kaikki tuntuivat olevan yhtä mieltä siitä, että elämme murrosvaiheessa, osittain jo uudessakin maailmassa mitä oppimiseen, opettajuuteen ja teknologiseen kehitykseen tulee. Me emme esimerkiksi enää "mene internettiin" vaan elämme jo internetin kanssa. Oppimista tapahtuu koko ajan yhä enemmän luokkahuoneen ulkopuolella. Tarvitsemme tiedon tulvasssa navigointitaitoja ja kognitiivista hahmottamiskykyä enemmän kuin ennen. Tiedon määrä on rajatonta, ja opettajalla tulee olemaan koko ajan yhä merkittävämpi rooli mentorina. Olennaisen tiedon erottaminen ja kokonaisuuden osien yhdisteleminen on kaikille tärkeä taito. Tietotekninen osaaminen on keskeinen opettajuuden osa-alue. On olemassa useita tutkimuksia siitä, että tietotekniikan mukaan ottaminen opetukseen parantaa huomattavasti oppimistuloksia. Tämä tietenkin edellyttää, että laitteet ovat asianmukaiset ja toimivat moitteettomasti.
Vaikka koululle ja opettajuudelle asetetut tulevaisuuden vaatimukset tuntuvat haasteellisilta, on huomattava että koko työelämä on jo muuttunut. Teknologia on muillakin aloilla tullut jäädäkseen, maailma on muuttunut halusimmepa tai emme. Myös nuoret ovat erilaisia - asenteet ja kyky käyttää tietotekniikkaa ovat erilaisia kuin ennen. Tähän haasteeseen meidän on kyettävä vastaamaan. Tarvitaan kansallista ja kansainvälistäkin koordinointia, että onnistumme tässä. Yksittäiset projektit ovat periaatteessa hieno asia, mutta ilman kokonaisvaltaista suunnitelmaa muutoksen läpiviennistä , uusien asioiden tuomisesta arkipäivän koulutyöhön, tulokset jäävät hengettömiksi ja lämmittävät vain vähän aikaa.
Miten saadaan uudet sisällöt, palvelut, opetusmenetelmät ja teknologia mahtumaan koulun arkeen? Onhan tunnettua, että niin kauan kuin vanhalla toimintatavalla pärjää jotenkin, ei uutta välttämättä kaivatakaan. Vain motivoitumisen kautta tulee tilaa uusille asioille. Mikä synnyttää motivaation? Tarvitaanko kriisi, pakko vai innostava esimerkki? Jos sinulla on vastaus -kerro se meille kaikille.

sunnuntai 21. syyskuuta 2008

Syysjuttuja


Kesä alkaa olla jo koettu. Syksyn alkuun käynnistyy LUKUmoodlen tutor-admin koulutus, jossa sisältönä on paitsi moodle, niin myös sosiaalisen median perusjuttuja. Kouluilla on kohta väkeä, joka hallitsee blogit ja muut sellaiset opetusta elävöittävät virtuaaliympäristöt.


Katsokaapa vaikkapa näitä blogeja aikanne kuluksi -- haluaisitko sinä tehdä samanlaisen omaan alaasi liittyen?


http://aarnehagman.blogspot.com/


tai


http://miekka.blogspot.com/tai vaikkapa harrasteisiin liittyvä, kolahtaako jokin tältä listalta?


http://www.blogilista.fi/kanava/kasityot-kadentaidot-askartelu/9maanantai 15. syyskuuta 2008

Kierroksen tuloksia

Kiertelimme Anun kanssa LUKU-verkoston oppilaitoksia pari viikkoa sitten. Teitä opettajia oli paljon mukana näissä tilaituuksissa, joissa oli mahdollisuus kokeilla ISOverstaan palveluja ohjatusti tietokoneluokassa. Hyvin pelasivat jo virtuaaliluokat, kannattaa siis ottaa käyttöön erilaissa kokoustilanteissa, tai muussa yhteydenpidossa. Lisää koulutusta tulee heti kun tarvetta ilmenee -ottakaa vaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Tilaisuuksissa oli laskujeni mukaan 82 opettajaa - mikä ei ole ollenkaan huonosti. Tämän enempää ei oikeastaan luokkiin tai ohjelmaan olisi helposti mahtunutkaan. Kävimme läpi moodle-kurssipohjat, ISOarkiston, ISOaitan ja virtuaaliluokan. Kuulemani mukaan, olette jo ottaneet materiaalia käyttöönne ISOaitasta ja tiedän että niitä kurssipohjia on käytössä jo kymmenittäin. Juuri näin, juuri näin....
Tällä viikolla aloitellaan sitten tutoreiden kanssa LUKU-moodlen pääkäyttäjäkoulutus. Tavoitteena on että tämän vuoden puolella vielä homma saadaan kasaan, ja joka koululla on oma /omat virtuoosit näissä asioissa.
Ensi viikolla - jos hyvin käy - voin ilmoitella uudesta kaikille opettajille suunnatusta koulutuksesta. Jännitetään sitä ....

torstai 21. elokuuta 2008

Tervetuloa syksy!

Lomat on vietetty ja on aika palata taas arkisten askareiden ääreen. Tuttuna asiana palaa myös koulujen arkeen verkko-opetukseen liittyvä toiminta. LUKU-verkostossa käynnistellään syyskuulla ensimmäisiä moodle-koulutuksia, kohderyhmänä aluksi verkko-opetuksen tutorit oppilaitoksissa. Heistä tehdään moodlen pääkäyttäjiä, joten piakkoin on yhteisen moodlen käyttäminen erittäinkin joustavaa eri oppilaitoksissa, kun on henkilö omassa talossa jonka puoleen voi kääntyä lähes kaikissa moodleen liittyvissä tilanteissa. Opot ovat vuorossa myöhemmin syksyllä.
Tässä syyskuun alkupuolella pidetään ISOverstaan info-tilaisuuksia eri kouluissa, kiertelemme Anun kanssa teitä tapaamassa. Tarkoituksenamme on, että jokainen opettaja tietää mitä voisi saada ISOverstaan palveluista itselleen.
ISOverstaan kurssipohjia on siirretty meidän moodleen, ja niitä on tulossa sinne vielä lisääkin, jahka tässä ennätetään...jos haluat jonkin kurssipohjan käyttöösi, niin laitapa viestiä tulemaan niin yritän hoitaa sen oitis sinulle. Paljon niitä olette jo ottaneetkin käyttöönne, ja sehän se juuri olikin tarkoitus! Hyvä alku siis.
Olen tämän lukuvuoden projektikoordinaattorina LUKU-verkostossa 1 päivä/viikko - annoksella. Vähän vaihtelee jaksoittain milloin sen päivän pystyn pitämään. Tässä ensimmäisessä jaksossa olen puolikkaat tiistaista ja torstaista. Täytyy nimittäin välillä opettaakin - laboranttiopiskelijat ottavat osansa ajastani. Paluu opetustyöhön parin projektivuoden jälkeen maistuu mansikalta, ja nytpä pääsen kokeilemaan käytännössä kaikkea tätä moodleen liittyvää. Ollaanpa kuulolla puolin ja toisin - näitä LUKU-verkoston sivuja kannattaa aina välillä käydä tsekkaamassa osoitteessa www.luku.fi - josko siellä olisi jotain myös sinulle.

lauantai 29. maaliskuuta 2008

Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma2008

Kevään ollessa jo hyvässä vauhdissa, 16.-19.4. 2008 on Espoossa tarjolla nähtävää ammatillisen koulutuksen saralta kaikille opettajille ja nuorille. Moni teistä on jo varmaan varannutkin kalenteriinsa käynnin Taitaja2008 - kisoissa opiskelijoiden kanssa tai ilman. Luvassa on suurin ammatilliseen koulutukseen liittyvä tapahtuma mitä näillä nurkin on koskaan järjestetty.
Olen itsekin puuhassa mukana, laboratorioalan lajivastaavana, joten kevääni täyttyy näistä kiireistä.
Voit tutustua tähän tapahtumaan seuraavissa osoitteissa:
http://www.taitaja2008.com/
tai
http://www.taitaja2008.com/default.asp?t=51
-osallistu noppavisaan!

ja laboratorioalan kilpailuvalmisteluja voit seurata osoitteesta:

http://www.tarlentarinat.blogspot.com/

Opettajana verkossa...

Verkko-opetuskoulutukset alkavat olla tältä lukuvuodelta paketissa. Enää yksi koulutusiltapäivä tulevana keskiviikkona, ja se on siinä. Päällimmäisenä tunnelmana koulutuksista on hyvä mieli. Koulutuksen puitteissa on ahkeroitu kovasti verkko-opetusmateriaalia moodleen (http://moodle.luku.fi), ja ensimmäiset opiskelijakokeilutkin on toteutettu oppilaitoksissa. Olen monena päivänä nähnyt omalta koneeltani, kuinka yhtäkkiä moodleen kirjautuu 20 henkilöäkin kerralla- tiedän siitä, että olette juonessa mukana ja toimintaa on eri puolilla verkostoa.

Tärkeintä kaikessa uudessa toiminnassa on kertaus. Vähitellen uudet toimintatavat vakiintuvat itsestäänselvyyksiski, ja niitä kaivataan elävöittämään lähiopetusta. Tärkeää on myös se, että uudella toiminnalla todellakin korvataan jotain aikaisempaa toimintaa, eikä siitä tule vain lisätyötä kaikille. Mutta tämänhän te koulutuksessa mukana olleet tiedättekin jo.

Jatketaan verkko-opetuskoulutusta ensi lukuvuonna - tavalla tai toisella. Jatkan virallisesti 1.8. 2008 projektikoordinaattorina, yhden päivän viikkoresurssilla. Toimintaa vahvistaa tulevana lukuvuonna myös jokaisessa oppilaitoksessa verkko-opetuksen tutor, joka on lähiapuna erilaissa moodleen liittyvissä asioissa.
Siihen saakka, pitäkää rauta kuumana, ja kertokaa kollegoillenne mitä olette tehneet ja kuinka jännää tämä on ollut. Toivottavasti mahdollisimman moni saadaan innostumaan ensi syksynäkin toimintaan mukaan!

tiistai 26. helmikuuta 2008

Infoa tuli!

Anu Wulff piti Lohjalla 25.2. 2008 kaksi infotilaisuutta, jossa tuotiin esille ISOverstaan tarjoamat palvelut opettajille.
Asiaa tuli kyllä paljon kerralla sulateltavaksi - mutta pienin askelin eteenpäin vain, niin kokonaisuus hahmottuu paremmin. Parhaiten ISOverstaan palvelut aukeavat jokaiselle opettajalle tekemällä konkreettisesti itse jotain palvelujen parissa. Tähän pyrimme nyt aluksi kevään koulutuksissa, ensimmäinen ryhmä jatkaa 28.2. ja toinen 5.3. näillä teemoilla.
Saimme julkisuuttakin tässä asiassa jo alustavasti, tosin haaste oli ilmeisen kova myös toimittajalle ymmärtää kerralla kaikki palvelut mitkä tässä ovat opettajille tarjolla. Liian vähälle huomiolle mielestäni jäi myös se, että teitä innostuneita verkko-opettajia tuntuu olevan todella paljon. Olette ilahduttavan paljon tilanneet näitä ISOverstaan kurssipohjia käyttöönne ja myös ihan omia kokonaisuuksianne olette jo paljon lähteneet toteuttamaan meidän moodleen osoitteessa http://moodle.luku.fi/.
Jos sinulla eilen syttyi kipinä asiaan, niin ota yhteyttä ja katsotaan miten pääsisit käyntiin tässä toiminnassa. Toki koulutuksia järjetetään syksylläkin, mutta onhan sinne pitkä aika. Aloittaa voi myös itsenäisesti tutustumalla aihepiiriin. Käväise vaikka osoitteessa www.luku.fi
tutkimassa mitä materiaalia siellä on verkko-opetukseen liittyen. Sivustoa kehitetään parhaillaan, joten pientä vinkkiä myös tännepäin mikäli tiedät jotain joka siellä olisi hyvä olla.

sunnuntai 27. tammikuuta 2008

ISOverstas info 25.2.

ISOverstaan tarjoamista palveluista kuulemme heti hiihtoloman jälkeen 25.2. 2008. Anu Wulff ISOverstaalta Kuopiosta tulee silloin Lohjalle, ja päivän mittaan pidetään kaksi infotilaisuutta. Aamupäivällä kokoontuu ammatillisen koulutuksen väki Länsi-Uudenmaan koulutuskeskukseen Toivonkadulle. Iltapäivällä lukiokoulutuksen väki puolestaan kokoontuu Lohjan Yhteislyseon lukiolle. Info-tilaisuuksien tavoitteena on saada mahdollisimman moni opettaja kiinnostumaan ja kokeilemaan ISOverstaan palveluja. Tarkennukset kellonaikoihin tuossa tuonnempana, kunhan on enemmän tietoa lentokoneista sun muista asiaan vaikuttavista tekijöistä.

tiistai 8. tammikuuta 2008

Hyvää Uutta Vuotta 2008!

Uusi vuosi aloitellaan moodle-koulutusten parissa. Ryhmä 1 kokoontuu 11.1. ja ryhmä 2 aloittaa koulutuksen 9.1. Koulutukset pidetään Lohjalla Länsi-Uudenmaan koulutuskeskuksessa, Toivonkatu 4.
LUKU-verkoston moodle löytyy osoitteesta http://moodle.luku.fi, jossa pääsääntöisesti nämä koulutuksetkin pidetään. LUKUmoodleen siirretään hiljalleen ISOverstaan kursseja, ja koulutuksissa käydään läpi paitsi moodlen peruskäyttöä niin myös moodleen hallinnointiin liittyviä asioita.
LUKU-verkoston www-sivut avataan alkuvuodesta osoitteessa www.luku.fi.
Ei muuta kuin - Innolla uusiin haasteisiin!