sunnuntai 26. lokakuuta 2008

Blogi on hot!

Kuten viimeksi eduskuntavaalien alla, niin nytkin on blogistaniasta tullut suosittu paikka. Ehdokkaat esiintyvät blogeissaan parastaan ladaten ja meillä muilla riittää päänvaivaa erottaa kuka on se paras tyyppi. Blogien tekeminen vaalien alla on taas ryöpsahtänyt ennätysvauhtiin, mikä ei sinänsä ole ihme. Saahan siinä helposti ilmaisen mainostilan Internetissä, jossa suurin osa ihmisistä kuitenkin on kuin kotonaan ja itse blogin tekeminenkään ei vaadi yhtään mitään sen kummallisempia teknisiä taitoja. Siihen pystyy kuka vaan. Toinen asia on sitten se, kuka pystyy pitämään lupauksensa vaalien jälkeen ja ajamaan sinnikkäästi valitsemaansa linjaa.
Voit ihmetellä tätä blogi-innostusta vaikkapa seuraavalta listalta
http://www.ehdokas.fi/blogit.html

torstai 9. lokakuuta 2008

Pedagogiikka haltuun -siinäkö kaikki?

CICEROn johtaja Professori Kristiina Kumpulainen esitteli TIEKEn seminaarissa raporttia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessa ja opiskelussa. Hän kiteytti raportin antia mm. seuraavasti: " Tietoa on niin paljon, että sen välittäminen kaikille samanlaisena on mahdotonta. Oppiminen on muuttunut - mutta onko opetus muuttunut? "
Raportissa todetaan mm. seuraavaa:
"Yhä useammalla opettajalla on mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessaan. Vaikka koulujen ja kuntien varustetasoissa on edelleen suuria eroja, alkavat opettajien tekniset taidot ja edellytykset teknologian päivittäiseen hyödyntämiseen olla kunnossa. Laajojen OPE.fi-koulutusten avulla opettajien osaaminen on saatu tasolle, joka antaa hyvät edellytykset teknologian käytölle. Kouluilla on siitä huolimatta haasteita – teknologian käyttö oppimisen välineenä ei ole lisääntynyt.
Teknologian käytön ongelmia ei ole teknologiassa tai käyttäjien teknisessä käyttötaidossa. Suurimmat ongelmat löytyvät koulukulttuurin ja pedagogiikan vähäisestä muutoksesta, sekä siitä, että opettajilla ei ole riittäviä pedagogisia malleja teknologian siirtämiseksi omaan opetukseen."
Lue lisää CICEROn raportista.....

Terveisiä seminaarista!

Kävin TIEKEn Vaikuta ja vaikutu - seminaarissa Dipolissa. Mielenkiintoisia tulevaisuuden kouluun, opiskeluun ja opettajuuteen liiittyviä puheenvuoroja riitti, ja niistä jää varmaan pohdittavaa pitkäksi aikaa. Kaikki tuntuivat olevan yhtä mieltä siitä, että elämme murrosvaiheessa, osittain jo uudessakin maailmassa mitä oppimiseen, opettajuuteen ja teknologiseen kehitykseen tulee. Me emme esimerkiksi enää "mene internettiin" vaan elämme jo internetin kanssa. Oppimista tapahtuu koko ajan yhä enemmän luokkahuoneen ulkopuolella. Tarvitsemme tiedon tulvasssa navigointitaitoja ja kognitiivista hahmottamiskykyä enemmän kuin ennen. Tiedon määrä on rajatonta, ja opettajalla tulee olemaan koko ajan yhä merkittävämpi rooli mentorina. Olennaisen tiedon erottaminen ja kokonaisuuden osien yhdisteleminen on kaikille tärkeä taito. Tietotekninen osaaminen on keskeinen opettajuuden osa-alue. On olemassa useita tutkimuksia siitä, että tietotekniikan mukaan ottaminen opetukseen parantaa huomattavasti oppimistuloksia. Tämä tietenkin edellyttää, että laitteet ovat asianmukaiset ja toimivat moitteettomasti.
Vaikka koululle ja opettajuudelle asetetut tulevaisuuden vaatimukset tuntuvat haasteellisilta, on huomattava että koko työelämä on jo muuttunut. Teknologia on muillakin aloilla tullut jäädäkseen, maailma on muuttunut halusimmepa tai emme. Myös nuoret ovat erilaisia - asenteet ja kyky käyttää tietotekniikkaa ovat erilaisia kuin ennen. Tähän haasteeseen meidän on kyettävä vastaamaan. Tarvitaan kansallista ja kansainvälistäkin koordinointia, että onnistumme tässä. Yksittäiset projektit ovat periaatteessa hieno asia, mutta ilman kokonaisvaltaista suunnitelmaa muutoksen läpiviennistä , uusien asioiden tuomisesta arkipäivän koulutyöhön, tulokset jäävät hengettömiksi ja lämmittävät vain vähän aikaa.
Miten saadaan uudet sisällöt, palvelut, opetusmenetelmät ja teknologia mahtumaan koulun arkeen? Onhan tunnettua, että niin kauan kuin vanhalla toimintatavalla pärjää jotenkin, ei uutta välttämättä kaivatakaan. Vain motivoitumisen kautta tulee tilaa uusille asioille. Mikä synnyttää motivaation? Tarvitaanko kriisi, pakko vai innostava esimerkki? Jos sinulla on vastaus -kerro se meille kaikille.